Facebook
DİNLE

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları Başvuru ve Gereklilikler

  • SÜ doktora programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.
  • Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.
  • Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.
  • Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Aday tarafından yapılarak, tanınırlığa ilişkin onaylı doküman Üniversiteye sunulur.
  • Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir.
  • Başvuru belgelerinin, posta yoluyla veya elden Üniversiteye ulaştırılması gerekir. Başvurulan her program için ayrı başvuru dosyası hazırlanmalıdır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler;

1

Online Başvuru Formu

Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvuru formunun bir çıktısı eklenmelidir.

2

Resmi Transkript

İlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belgenin tercihen kapalı zarf içinde sunulması gerekmektedir.

3

Niyet Mektubu

Adayın söz konusu programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri özetlenmelidir.

4

Fotoğraf

Bir adet vesikalık fotoğraf teslim edilmelidir. Online başvuruya eklendiyse gönderilmesine gerek yoktur.

5

İki adet Referans Mektubu

Online sisteme yüklenmeli ve/veya kapalı zarf içerisinde sunulmalıdır. Mektup örneği

Referans mektubu, online olarak sisteme yüklenecekse; online başvurunuzu tamamladığınızda recommenders kısmına kayıt edilen öğretim üyelerinin email adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Öğretim üyeleri bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazabilirler. Referans mektuplarının kapalı zarfta sunulması tercih edilirse; mektubu size verebilir veya Üniversite’ye gönderebilirler.

6

Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç Belgesi

Lisans Derecesiyle Doktora

Yüksek Lisans Derecesiyle Doktora

ALES, e-ALES

Sayısal En az 80

Sayısal En az 65

GRE

Quantitative ez az 158

Quantitative en az 153

GAT

Accumulative Percentile %60 (Sadece yabancı uyruklu öğrenciler için Pakistan HEC tarafından yapılan)

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: e-ALES, ALES, GRE 5 yıl; GAT 2 yıl.

7

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi(*)

TOEFL

Internet-based test (IBT): En az 80 puan

Doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından belirtilen puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. (ÖSYM eşdeğerliği olan dil sınavları için tıklayınız)

PTE

En az 69

CAE

En az B

CPE

En az C

YÖKDİL

En az 67

En az 67 puan

En az 67 puan

e-YDS

YDS, e-YDS

8

Mezuniyet Dereceleri

- Doktora programlarına sadece lisans veya yüksek lisans dereceleri ile başvuru yapılabilir. Başvuru aşamasında mezun olunan alanlarla ilgili bir kısıtlama yoktur.

- Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.

Lisans Derecesiyle Doktora

Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora

Lisans derecesiyle doktoraya başvurularda adayların, lisans programı genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. 4'lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, mezun oldukları üniversitelerinden alacakları resmi bir açıklama ve/veya çevrim tablosu sunmaları gerekir.

-Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvurularda adayların, “Tezli yüksek lisans” diploması gerekmektedir. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır.

- 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.

(*)Yabancı Dil Belgesi’ni İngilizce dışında yukarıdaki tabloda belirtilen ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer dillerden birinden sağlayan adayın, ek olarak aşağıda belirtilen İngilizce yeterlilik şartını da sağlaması gerekmektedir.

İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi(+)

TOEFL

Internet-based test (IBT): En az 80 puan

YDS / e-YDS / YÖKDİL

En az 67 puan

PTE

En az 69 puan
CAE En az B
CPE En az C

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL 2 yıl; YÖKDİL, YDS, e-YDS 5 yıl; PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl.

(+)Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde; Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE- English Language Assessment Exam) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, Lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler. Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar.

TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre)

Başvuru Adresi:

Adaylar, başvuru belgelerini; on-line sisteme yükleyerek, Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi'ne elden teslim edebilir ya da posta ile aşağıdaki adrese gönderebilirler. Başvuru dosyasına tamamlanmış online başvurunun bir çıktısı eklenmelidir. Posta ile gönderilen belgelerin, son başvuru tarihinden önce Üniversitemize ulaşması gerekmektedir. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir.

Başvuru belgelerinizin, değerlendirme öncesi veya sonrasında iadesi mümkün olmadığından, başvuru sırasında; GRE, TOEFL veya eşdeğeri sınav başvuru ya da sonuç belgelerinizin veya gerek gördüğünüz diğer belgelerin (transkript hariç) orijinallerini muhafaza etmeniz ve başvuruyu bu belgelerin kopyaları ile yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Ancak kabul edilmeniz durumunda, üniversiteye kayıt sırasında orijinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.

Sabancı Üniversitesi Öğrenci Kaynakları Birimi,

Orta Mahalle, Üniversite Cd. No:27, Tuzla, 34956 Istanbul

(0216) 483 90 93

(0216) 483 90 73

studentinfo@sabanciuniv.edu