Ana içeriğe atla
TR EN

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları Başvuru ve Gereklilikler

  • SÜ doktora programlarına yapılan başvurular, ilgili Enstitünün Kabul Jurisi tarafından değerlendirilir. Kesin kabul, Jüri'nin önerilerinin ilgili Enstitü tarafından onaylanması ile gerçekleşir ve adaylara duyurulur.
  • Adaylar, yazılı sınav ve mülâkat için çağrılabilirler. Yazılı sınavlar ve mülâkatlar İngilizce olarak yapılır.
  • Başvurular, Akademik Takvim'de ilân edilen süreler içerisinde yapılır.
  • Yurt dışında öğrenim gören yabancı uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu, YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur. Gerekli sorgulama Üniversite tarafından yapılır.
  • Yurt dışında öğrenim gören Türk uyruklu adayların, eğitim almış oldukları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK'e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.

Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Programları Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Adaylarda Aranan Özellikler;

Online Başvuru FormuSon başvuru tarihine kadar tamamlanmalıdır.
Resmi Transkriptİlgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, adayın aldığı tüm dersleri ve notlarını gösteren resmi belge online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir. E-devlet, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı/Transkript Belgesi Sorgulama menüsü altından temin edilecek transkript belgesi de geçerlidir.
Niyet MektubuAdayın söz konusu programa neden katılmak istediği, programa ve kariyerine ilişkin hedefleri, motivasyonları, beklentileri özetlenmelidir. Online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir.
Özgeçmiş (CV)Özgeçmiş bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Online başvuru sisteminde "Documents" kısmına eklenmelidir.
İki adet Referans MektubuOnline sisteme yüklenmelidir. Mektup örneği Referans mektubu için; online başvurunuzu tamamladığınızda recommenders kısmına kayıt edilen öğretim üyelerinin email adreslerine sistem tarafından link gönderilir. Öğretim üyeleri bu e-maildeki linke tıklayarak referans yazmalıdır.
Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonuç BelgesiLisans Derecesiyle Doktora    Yüksek Lisans Derecesiyle Doktora
ALES, e-ALES    Sayısal En az 80    Sayısal En az 65
GRE    Quantitative ez az 160    Quantitative en az 153
GAT    Accumulative Test Score (Subject Test) En az 80    Accumulative Test Score (Subject Test) En az 65 (Pakistan NTS tarafından yapılan)
Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: e-ALES, ALES, GRE 5 yıl; GAT 2 yıl.
İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi(*)TOEFL    Internet-based test (IBT): En az 80 puan (Best score kabul edilmemektedir.)
PTE    En az 69
CAE    En az B
CPE    En az C
YÖKDİL, e-YÖKDİL    En az 67 puan
YDS
e -YDS
Mezuniyet Dereceleri- Doktora programlarına sadece lisans veya yüksek lisans dereceleri ile başvuru yapılabilir. Başvuru aşamasında mezun olunan alanlarla ilgili bir kısıtlama yoktur. - Halen bir yükseköğrenim programına kayıtlı adayların öğrenimlerini en geç, başvuru yaptıkları dönemin üniversiteye ilk kayıtları için ilân edilen süre sonuna kadar tamamlamaları gerekmektedir.
Lisans Derecesiyle Doktora    Yüksek Lisans Derecesi ile Doktora
Lisans derecesiyle doktoraya başvurularda adayların, lisans programı genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 olması gerekmektedir. 4'lük sistemden başka not sistemleri uygulayan üniversitelerin mezunlarının, mezun oldukları üniversitelerinden alacakları resmi bir açıklama ve/veya çevrim tablosu sunmaları gerekir.    -Yüksek lisans derecesiyle doktoraya başvurularda adayların, “Tezli yüksek lisans” diploması gerekmektedir. Yüksek lisans diploma veya transkriptinde “Tezli” programdan mezuniyetine ilişkin bilgi yer almayan adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumlarından alacakları resmi bir yazı ile bu durumu belgelemeleri şarttır. - 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler, tezsiz yüksek lisans programında kayıtlı oldukları tarihleri belgelemeleri şartı ile doktora programına başvurabilir.
 (*)7.A. Yabancı Dil Belgesi’ni İngilizce dışında yukarıdaki tabloda belirtilen ÖSYM tarafından kabul edilen eşdeğer dillerden birinden sağlayan adayın, ek olarak aşağıda belirtilen İngilizce yeterlilik şartını da sağlaması gerekmektedir.
İngilizce Yeterlilik Sınav Sonuç Belgesi(+)

TOEFL    Internet-based test (IBT): En az 80 puan

YDS / e-YDS / YÖKDİL    En az 67 puan

PTE    En az 69 puan

CAE    En az B

CPE    En az C

Bu sınavların geçerlilik süreleri şöyledir: TOEFL 2 yıl; YÖKDİL, YDS, e-YDS 5 yıl; PTE 2 yıl; CEA ve CPE 3 yıl. (*)7.A.1. Başvuru sırasında İngilizce Yeterlilik Sınav sonuç belgesini temin edemeyen adaylar (diğer tüm koşulları sağlayarak) programa kabul edildikleri takdirde; Sabancı Üniversitesi İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda (ELAE- English Language Assessment Exam) yeterli başarıyı göstermeleri koşulu ile kabul edilirler. Sınavda başarısız olan veya sınava katılmayan adayların, lisansüstü programa devam edebilmek için İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamaları gerekir. İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olmaları durumunda, Lisansüstü programa kayıt hakkını kaybederler. 

Sabancı Üniversitesi mezunları, mezuniyetlerini takiben 2 yıl içinde (mezuniyetten itibaren, programa kayıt tarihinde 2 yıl dolmamış olmalı) kabul edildikleri takdirde, İngilizce Yeterlilikten muaf tutulurlar. TOEFL IBT, PTE Akademik, CAE ve CPE gibi uluslararası yabancı dil sınavlarından birine Türkiye’de girilmesi halinde; sınavın devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır. (ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendine göre). Dış sınav belgeleri için “home edition versiyonları”, İngilizce dil muafiyeti için kabul edilmeyecektir. 

Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık" mezunlarının doktora programlarına başvurularında değerlendirilmek üzere, ALES sınavı 65 olarak belirlenmiştir. Bu puan doğrudan hesaplamalara dahil edilir. Başvurular sadece online başvuru sistemi üzerinden yapılmalıdır. E-posta ile yapılan başvurular değerlendirilememektedir. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda, üniversiteye kayıt sırasında tüm resmi belgelerin orjinallerinin isteneceğini önemle hatırlatırız.