Buradasınız

SSBF Lisansüstü Programları

Lisansüstü Programlarına Başvuru Koşulları

SSBF’de uluslararası standartlara uygun akademik mükemmeliyete önem veriyoruz. Öğretim üyelerimiz hem dünyanın dört bir yanındaki saygın üniversitelerden meslektaşlarımızla, hem de lisansüstü öğrencilerimizle birlikte önemli araştırmalar yürütüyorlar.

 Avrupa Çalışmaları

Bünyesinde üç Jean Monnet Kürsüsü bulunan uzman kadrosuyla Avrupa Çalışmaları yüksek lisans programı, AB siyaseti, Türkiye ile ilişkiler ve genişleme politikaları konularında çalışmak isteyen öğrenciler için ideal bir merkez konumundadır.


 Ekonomi (MA & PhD) 

Ekonomi yüksek lisans ve doktora programları, “mükemmellik” ve “disiplinlerarası yaklaşıma uygun esnek yapı” kavramları üzerine kurulu bir biçimde, on yılı aşkın bir süredir seçkin akademik kadro ve öğrenci kitlesiyle Türkiye ve yakın bölgesinde en ileri nitelikte eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır.


 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı yüksek lisans programı, stüdyo çalışmalarının yanı sıra, aynı zamanda programın üç temel dalını oluşturan, sanat, tasarım ve kuram çalışmalarını bir araya getiren dört dönemlik bir programdır.


 Kamu Politikaları

Kamu Politikaları yüksek lisans programı, öğrencilere kamu politikalarının tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli olan teori ve uygulamalı beceriler ile donatmayı hedefler.
 


 Kültürel Çalışmalar

Kültürel Çalışmalar yüksek lisans programında, farklı disiplinlerden akademisyenler Türkiye ve dünyadaki çağdaş kültür dinamiklerini incelemek ve bunların bir parçası olmak için yeni yollar geliştirme amacıyla bir araya gelmiştir. Özellikle vurgulanan alanlar, edebiyat ve kültür kuramı, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, uluslararası hareketlilik ve göç, etnik kimlikler ve vatandaşlık, temsil politikaları, bellek çalışmaları ve sözlü tarihtir.


 Siyaset Bilimi (MA & PhD)

Siyaset Bilimi yüksek lisans programı, yüksek lisans ve doktora düzeyinde entegre bir eğitim ile öğrencileri siyaset biliminin üç ana alanında (karşılaştırmalı siyasal çözümleme, uluslararası ilişkiler ve siyaset kuramı) zengin ve çok boyutlu bir bilgi birikimine sahip, alanlarında yetkin katkılarda bulunan üretken akademisyenler olarak yetiştirmeyi amaçlar.


 Tarih (MA & PhD)

Tarih yüksek lisans ve doktora programları, Osmanlı ve Modern Türkiye tarihi üzerine yoğunlaşır. Öğrencilerine siyaset ve hukuk tarihinden kültürel ve entelektüel tarihe kadar, çeşitli alanlarda araştırmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir çalışma olanağı sunar.


 Türkiye Çalışmaları

Türkiye Çalışmaları yüksek lisans programı, uluslararası alanda Türkiye hakkında daha fazla bilgi edinme ve daha derin bir kavrayışa ulaşma ihtiyacını karşılamayı amaçlayan, esnek müfredatıyla öğrencilere tarih, siyaset bilimi, ekonomi, kültürel çalışmalar, uyuşmazlık analizi ve görsel sanatlar alanlarında geniş bir dersler yelpazesi sunan bir programdır.


 Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü

Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans programı, üniversitenin felsefesi ve misyonu doğrultusunda, barış sağlanmasına ve uyuşmazlıkların önlenmesine yönelik girişimlerde bölgede öncülük etmeyi amaçlar ve akademik kariyere ilgi duyan öğrencileri ilgili alanlarda doktoraya hazırlar.