Buradasınız

MDBF Lisans Programları

Sabancı Üniversitesi’nde lisans öğrenimi, bilginin araştırma yoluyla geliştirilmesini hedefler. Bu vizyona dayalı sürdürülen akademik girişimlerle yeni nesil bilim adamlarının yetişmesi desteklenmekte, bilimsel çalışmaların toplumsal faydaya dönüşerek yayılması mümkün olmaktadır.

Lisans Programları

 Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programı, geniş müfredat ve araştırma tecrübesi ile bilgisayar alanındaki en son bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder, bu gelişmelere katkıda bulunur ve bu gelişmeleri öğrencilerimize aktarır.


 Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik

Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik programında modern biyoloji problemleri üzerinde, bitki biyolojisi, biyoinformatik ve moleküler ve hücre biyolojisi alanlarını kapsayan geniş bir müfredat çerçevesinde çalışılmaktadır.


 Elektronik Mühendisliği

Elektronik Mühendisliği programı, öğrencileri çok hızlı gelişen bu alandaki son teknolojilere hazırlayacak derin temel ve teknik donanımları içerecek şekilde tasarlanmıştır. Program, elektronik mühendisliğinin, elektronik cihaz ve devreler, optik, haberleşme sistemleri, bilgi ve işaret işleme gibi farklı dallarında dengeli bir şekilde dağılmış olan dersler içerir.


 Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği programında endüstriyel kurumların rekabet gücünü arttırmaya yönelik ürün sistemlerinin tasarım, kontrol ve operasyon alanlarında araştırma ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanır.


 Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik

Farklı özelliklere sahip malzemelerin uygulamaya yönelik tasarımları, günümüzde ileri teknolojilerin gelişmesindeki en önemli etkenlerden biridir. Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik rogramı, ileri teknolojilerde kullanılacak bu malzemelerin tasarımı ve uygulamaları için gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgileri öğrencilere kazandırmayı amaçlar.


 Mekatronik Mühendisliği

Mekatronik, iki klasik mühendislik dalı olan makine ve elektronik mühendislikleri ile bilgisayar bilimi ve yazılım mühendisliğine dayanan, mühendislik tasarımı ve üretiminde kullanılan yeni bir yaklaşımdır. İşlevleri mekanik, elektronik, bilgisayar ve yazılım teknolojisinin entegrasyonuna dayanan ve gelişmiş ürün, işlem ve sistemleri kurmak için kullanılan ürünlerin dizaynıyla ilgilenen disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır.


 

 

Yan Dal Programları


enerji-yandal Enerji

Bu program Sabancı Üniversitesi'nde enerji alanındaki eğitim çalışmalarını organize etmek, mezunlarımıza bu sektörde çalışma olanakları ve lider olma fırsatı sağlamak ve "birlikte yaratmak ve geliştirmek" felsefemize uygun öğrenci odaklı kaliteli eğitime verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak hazırlanmıştır.
 


 Fizik

Fizik yan dal programı, öğrencilere devam ettikleri lisans programında destek olmak veya bu konuya ilgi duyan öğrencilere temel bir fizik formasyonu vermek amacıyla tasarlanmıştır.
 


 Kimya

Kimya yan dal programının amacı, malzemelerin moleküler düzeyde fiziko-kimyasal özellikleri ve reaktiviteleri konularında öğrencilere değer katmak, araştırma ve sanayide yeni nesil üretken liderler yetiştirmektir.


 Matematik

Matematik yan dal programı, özellikle mühendislik ve ekonomi lisans programlarındaki öğrencilere yönelik cebir, sayılar teorisi ve uygulamaları ile fonksiyonel ve kompleks analiz konularında yoğunlaşmaktadır.