Buradasınız

Fakülte ve Programlar

Türkiye’deki İlk “Bölümsüz Üniversite”

Sabancı Üniversitesi, Türkiye’nin ilk bölümsüz üniversitesidir. Öğrencilerin, seçtikleri uzmanlık alanları dışındaki disiplinler hakkında da bilgi sahibi olması ve tam donanımlı bireyler olarak yetişmesini sağlayan bu sistem üniversitenin temelini oluşturmaktadır.

Sabancı Üniversitesi’nde tek kampüs içinde üç fakülte bulunmaktadır:

  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
  • Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
  • Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üniversitemizde öğrenim görmek isteyen öğrenci, üniversite giriş sınavı sonucuna göre tercihini yaparken “bölüm” değil, fakültelerdeki “program grupları” bazında seçim yapar. Tüm öğrenciler, ilk iki yıllık süre zarfında, lisans programlarından farklı dersler seçerek tüm lisans programlarını detaylı biçimde tanıma fırsatına kavuşur. Öğrenci ikinci sınıfın sonuna geldiğinde, fazladan herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın 13 program arasından kendi diploma alanını belirler.

Sabancı Üniversitesi’nde, diploma programı seçimlerinin başladığı 2000-2001 Bahar yarıyılından bugüne kadar, öğrencilerin yaklaşık %50’si ilk bildirdikleri diploma programından farklı seçim yapmıştır. Öğrencilerimizin diğer yarısı başlangıçta hedeflemiş oldukları alanlarda öğrenimlerine devam etmiştir.

 Üniversite dersleri

 Başvuru ve kabul

 Kayıt

 Burslar

 Ücretler

 Yönetmelikler