Facebook
DİNLE

Engelsiz Üniversite

Sabancı Üniversitesi’nde engel yok!

Sabancı Üniversitesi, engelli öğrencilerin, öğrenim programları ile üniversite yaşamına ilişkin sunulan tüm hizmet ve olanaklara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla bir dizi çalışma gerçekleştirir. Bireysel ve Akademik Gelişim Merkezi (BAGEM) bünyesinde oluşturulan Engelli Öğrenci Destek Birimi, bu çalışmaların bir sonucudur. Üniversitenin diğer birimleriyle işbirliği içinde çalışan BAGEM; özel gereksinimlere sahip olan öğrencilerimizin ders seçimi, sınıf içi ve sınav süreçlerinde karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yürütür. Ayrıca akademik, sosyal ve kültürel ortamlara eşit katılımlarını sağlamaya çalışarak özfarkındalıklarını geliştirmelerine ve birey olarak bağımsızlıklarını sağlamalarına yardımcı olur.

Engelli Öğrenci Destek