Facebook
DİNLE

Diploma programlarının isimleri alışılagelmiş isimlerden farklı. (Örneğin: Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik.) Bu tür farklı isimli programların Türkiye’de ve uluslararası alanda geçerlilik durumu nedir?

Bilim ve teknolojinin gelişimine paralel olarak, dünyada meslekler, uzmanlık alanları hızla değişmektedir. Sabancı Üniversitesi'ndeki programların her biri, yirmi birinci yüzyılın ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmıştır. Programlarımızı yeni gelişmeler ışığında sürekli geliştirmeye devam ediyoruz. Tüm diploma programlarımız, Türkiye’de ve dünyada geçerliliği olan programlardır. Mezunlarımızın yurt dışında ve Türkiye’de saygın üniversitelerden yüksek lisans ve doktora alanlarında, çoğu burslu olarak kabul alması, iyi şirketlerde iş bulmaları ve kariyerleri boyunca başarıyla ilerlemeleri de bunun önemli bir göstergesidir.