DİNLE

Ders Kataloğu

Üniversite Dersleri tüm Sabancı Üniversitesi lisans öğrencilerinin öğrenimleri süresince almakla yükümlü oldukları ortak derslerdir. Üniversitemizin belirgin özelliğini oluşturan ve diğer üniversitelerden farklı kılan bu dersler, fen bilimleri ile sosyal bilimler arasında ve her dalın kendi iç branşlarında disiplinlerarası yaklaşımını eğitim programının ana felsefesi olarak hayata geçirme çabasıyla tasarlanmıştır. Üniversite derslerinin amacı:

 • Öğrencilerin dünyaya, ülkesine, toplumuna ve kendisine yeniden ve bilinçli bakışını sağlamak,
 • Öğrencilere yalnızca bilgi vermenin yanı sıra özgür, bağımsız ve eleştirel düşünme yeteneği kazandırmak,
 • Öğrencilerin bilinçli davranma yeteneklerinin oluşmasına katkıda bulunarak mezun olmak istedikleri diploma programını bilinçli seçmelerini sağlamaktır.

Her öğrenci, lisans programının birinci sınıfında, iki dönem boyunca,

 • İnsanlık ve dünya tarihi niteliğinde, özgür düşüncenin değişik örneklerini barındıran "İnsan ve Toplum",
 • Modern Türkiye'nin oluşumunun gözden geçirildiği 19. ve 20. Yüzyılda Osmanlı/Türk toplumunun gelişim aşamalarını kapsayan ve dün ile bugün arasında kurulan köprüye işaret eden "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi",
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile paralel olan planlanmış 19. ve 20. Yüzyılın Osmanlı / Türk edebiyatı metinlerinin temel alındığı "Türk Dili ve Edebiyatı",
 • Fizik, kimya ve biyolojinin bir bütünlük içinde sunulduğu "Doğa ve Bilim",
 • Ortak sayısal kültür vermeyi amaçlayan "Matematik" ve
 • İletişim, eleştirel analiz, akademik konuşma ve yazma becerilerini ilerletmeyi amaçlayan "İngilizce"

derslerini alır.

İkinci sınıf öğrencileri, dünyanın önde gelen edebiyat ve sanat eserlerinin ele alındığı "Büyük Eserler" ders havuzundan seçtiklerini ve son olarak da üçüncü sınıf öğrencileri, hukuk ve etik kavramlarının güncel sorunlarla ilişkisinin ortaya konulduğu "Hukuk ve Etik" dersini alırlar.

Lisans programından mezun olabilmek için alınması gereken Üniversite dersleri ile ilgili koşullar aşağıda belirtilmektedir. Üniversite derslerinin listesi.

 • ENG 101, ENG 102 ve MATH 101 derslerinden muafiyet; Bu derslerde işlenen konularda üstün başarı gösteren öğrencilere, muafiyet hakkı tanınmaktadır. 
 • PROJ 102 dersi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi (MDBF) öğrencileri için zorunlu, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi (SSBF) öğrencileri için seçmeli ders statüsündedir.
 • HUM kodlu dersler; HUM kodlu derslerden 2 tanesi zorunlu üniversite dersi olarak sayılmaktadır. Bu derslerden ikiden fazla alınması durumunda, ikisi zorunlu üniversite dersi, diğerleri de fakülte dışı seçmeli ders olarak sayılacaktır.
 • Önkoşulu olan derslere kayıt; Tüm önkoşul derslerinden en az "D" notu alınması veya dersi veren "Öğretim Üyesinin Onayının" alınması gerekir.