DİNLE

Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi

Araştırma Süreci Planlama ve Politika Geliştirme Ofisi (APG), Sabancı Üniversitesi’nin araştırma süreçleri ile ilgili kurumsal etkinliğini artırmak amacı ile çeşitli faaliyetler yürütmekte, bu çerçevede araştırma süreçleri ile ilgili gelişimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

APG’nin ana sorumlulukları aşağıda verilmektedir.

  • Ulusal ve uluslararası bilim, teknoloji ve yenilik politikalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve Sabancı Üniversitesi kapsamında üretilecek politikalar ile eşgüdümü/entegrasyonu sağlamaya yönelik çalışmaların yapılması
  • Sabancı Üniversitesi’nin araştırma süreci ile ilgili strateji geliştirme ve kurumsallaşma çalışmalarının yürütülmesi
  • Sabancı Üniversitesi’nin araştırma performansının izlenmesi, sürdürülebilirliğine yönelik olarak değerlendirilmesi ve raporlanması
  • Sabancı Üniversitesi’nin stratejik öncelikleri arasında yer alan Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi, Quacquarelli Symonds (QS) ve Times Higher Education (THE) üniversite sıralama sistemleri ile ilgili sürecin yürütülmesi
  • Sabancı Üniversitesi’nin araştırma sürecine ilişkin geliştireceği “Mükemmeliyet/Uzmanlık Merkezlerinin Kurulması”, “Araştırmacı Öğretim Üyesi Kadrosunun Oluşturulması” gibi yeni uygulamalara yönelik ilkesel ve yapısal çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  • Sabancı Üniversitesi’nin araştırma sürecine ilişkin geliştireceği stratejik işbirliklerine yönelik planlama çalışmalarının gerçekleştirilmesi
  • Sabancı Üniversitesi’nin araştırma sürecine yönelik karar mekanizmaları olan Araştırma Komitesi ve Üniversite Araştırma Konseyi’nin koordinasyonunun yürütülmesi
  • ALP tarafından diğer üniversite ve kurum/kuruluşlara verilen “Teknoloji Transfer Ofisi Kurulması”, “Üniversite Sıralama Sistemlerine Yönelik Uygulamalı Eğitim ve Danışmanlık” başlıklarını kapsayan profesyonel hizmetlerin yürütülmesi ve ALP içerisindeki koordinasyonunun sağlanması
  • ALP süreçlerinin ve bu süreçler sonucunda üretilen değerin Sabancı Üniversitesi içinde ve dışında görünürlüğünün ve bilinirliğinin artırılmasını sağlamaya yönelik iletişim çalışmaların gerçekleştirilmesi.
Dinle