DİNLE

Ders Kataloğu

TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 2 SU Kredi
Bu edebiyat dersi, TLL 101 dersinin devamı niteliğinde olup 20. yüzyılda üretilmiş ve yine bu yüzyılda gelişen modern Türkiye tarihiyle ilgili meseleleri ele alan roman, kısa öykü, tiyatro, şiir vb. edebi metinlerin incelenmesini hedefler. Dersin birbirini tamamlayıcı iki hedefi vardır: (1) Öncelikle Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihinin edebiyata nasıl yansıdığını ve aynı zamanda edebiyatın bu tarihin oluşumunu nasıl etkilediğini incelemek. (2) Bu hedefle uyumlu olarak ve aynı zamanda, bir edebiyat metninin nasıl okunacağı, tartışılacağı, yazılı ya da sözlü olarak yorumlanacağı konusunda öğrencilere kuramsal ve uygulamalı beceri kazandırmak. Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilerin her hafta iki saatlik tartışma oturumları içerisinde söz konusu edebi metinleri ve bunlarla ilgili eleştirel çalışmaları okuyup tartışmaları; bu metinlerle ilgili sözlü sunumlar ve yazılı çalışmalar hazırlamaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2008-2009 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2007-2008 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2006-2007 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Yaz 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2004-2005 Türkçe II 2
Yaz 2003-2004 Türkçe II 2
Bahar 2003-2004 Türkçe II 2
Bahar 2002-2003 Türkçe II 2
Bahar 2001-2002 Türkçe II 2
Bahar 2000-2001 Türkçe II 2
Bahar 1999-2000 Türkçe II 2

Onkosul: TLL 101 - Lisans - En Az D
Yankosul:
ECTS Kredi: 3 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :