DİNLE

Ders Kataloğu

TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 2 SU Kredi
Bu ders, birinci sınıf öğrencilerimizin almaları gereken üniversite derslerinden birisidir. HIST 191 ile aralarındaki tamamlayıcı ilişki doğrultusunda, kabaca 1870lerle 1910lar arasına rastlayan Osmanlı modernleşme tarihinin son dönemleri içerisinde ya da sonradan bu dönemle ilgili olarak yazılmış edebiyat ürünleri, bu ders dahilinde okunmakta ve yorumlanmaktadır. Dersin birbirini tamamlayıcı iki hedefi vardır: (1) Öncelikle son dönem Osmanlı modernleşme tarihinin edebiyata nasıl yansıdığını ve aynı zamanda edebiyatın bu tarihin oluşumunu nasıl etkilediğini incelemek. (2) Bu hedefle uyumlu olarak ve aynı zamanda, bir edebiyat metninin nasıl okunacağı, tartışılacağı, yazılı ya da sözlü olarak yorumlanacağı konusunda öğrencilere kuramsal ve uygulamalı beceri kazandırmak. Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilerin her hafta iki saatlik tartışma oturumları içerisinde söz konusu edebi metinleri ve bunlarla ilgili eleştirel çalışmaları okuyup tartışmaları; bu metinlerle ilgili sözlü sunumlar ve yazılı çalışmalar hazırlamaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2018-2019 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2008-2009 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2008-2009 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2007-2008 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2006-2007 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Yaz 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2004-2005 Türkçe I 2
Güz 2003-2004 Türkçe I 2
Güz 2002-2003 Türkçe I 2
Güz 2001-2002 Türkçe I 2
Güz 2000-2001 Türkçe I 2
Bahar 1999-2000 Türkçe I 2
Güz 1999-2000 Türkçe I 2

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 3 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :