DİNLE

Ders Kataloğu

SPS 311 Araştırma Teknikleri 3 SU Kredi
Toplumsal araştırmacıların kullandıkları istatistiksel yöntem ve tekniklerin ele alındığı bu derste verilerin özetlenmesi ve hipotez sınaması konuları işlenmektedir. Diğer konular veri toplama, örneklem, ölçüm, dağılımlar, çapraz-tablolama, ölçekleme, olasılık, korelasyon/regrasyon ve parametrik-olmayan sınamadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Araştırma Teknikleri 3
Güz 2018-2019 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2017-2018 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2016-2017 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2015-2016 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2015-2016 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2014-2015 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2014-2015 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2013-2014 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2013-2014 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2012-2013 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2012-2013 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2011-2012 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2011-2012 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2010-2011 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2009-2010 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2008-2009 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2007-2008 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2006-2007 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2005-2006 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2004-2005 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2003-2004 Araştırma Teknikleri 3
Güz 2002-2003 Araştırma Teknikleri 3
Bahar 2001-2002 Araştırma Teknikleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: SPS 311D
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :