DİNLE

Ders Kataloğu

SOC 201 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3 SU Kredi
Toplum nedir? Toplumları hangi güçler oluşturup birarada tutar? Toplumlar niçin ve nasıl gelişip değişir ya da değişemez? Bu sosyolojiye giriş dersi, 19. ve 20. yüzyıllar boyunca ortaya atılmış belli başlı toplum teorilerini gözden geçiriyor: klasik teoriden başlayıp, Marx ve Weber'den geçerek, eleştirel teoriye; yorumsamacılığa ve yorumlayıcı geleneğe; psikanalize, strüktüralizme, post-strüktüralizme, sömürgelik-sonrası teoriye, feminist ve post-modernist teorilere kadar. Modernite sonrası toplumun incelenmesiyle ilgili bazı kilit sorunlar da şöyle sıralanıyor: bilgi ile iktidar ve "gösterme" arasındaki ilişki; tüketim, metalaşma ve elektronik mübadele biçimleri; yeni enformasyon teknolojilerinin etkisi; ulus-ötesilik, küresel kentler ve melez kimlikler; yerellik bilgisi ve günlük hayatın metin ve performans olarak yorumlanması. Son yirmi yılda "büyük teori" ve makro- anlatıların gözden düşmesi, displinlerarasılık vurgusunu besledi. Ama disiplinlerarasılık açısından da, toplumsal teori temeli çok sağlam tutulmak zorunda.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2018-2019 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2017-2018 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2016-2017 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2015-2016 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2014-2015 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2013-2014 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2012-2013 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2011-2012 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2010-2011 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2009-2010 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2008-2009 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2007-2008 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2006-2007 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2005-2006 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2004-2005 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2003-2004 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2002-2003 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Güz 2001-2002 Toplum ve Toplumsal Gelişme Teorileri 3
Bahar 2000-2001   3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: SOC 201D
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :