DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 443 Benlik 3 SU Kredi
Bu dersin amacı benlik yazınındaki son kuramları ve araştırmaları sunmaktır. Ders benlik ve bağlanma arasındaki ilişkileri ve konuların kültürel yönleri de kapsayacaktır. Benlik gelişimi, özsaygı ,öz düzenleme ve bağlanmanın doğası ve oluşumu konuları ağırlıklı olarak ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Benlik 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
ve PSY 340 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :