DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 403 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3 SU Kredi
Bu dersin amacı literatür taraması, data analizi, ve yazım konularındaki bilgi ve becerileri geliştirmektir. Dersin konuları arasında hipotez geliştirme, bilimsel makalelerin yapısı, yöntemlerin tanımlanması, ve bilimsel araştırma yazılarının yazılması yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3
Güz 2017-2018 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3
Güz 2016-2017 Psikolijide İleri Düzey Araştırma 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 303 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :