DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 398 Serbest Çalışma I 3 SU Kredi
Bu ders öğrencilerin şu anda katalogda önerilen derslerde tümüyle kapsanmayan bir bilimsel ilgi alanını keşfetmelerini sağlar. Öğrencilerden, bir öğretim üyesi gözetmenliğinde, bir okuma listesi hazırlandıktan sonra, araştırma becerilerini geliştirmeleri ve bir araştırma projesinde uygulamalı deneyim kazanmaları beklenir. Öğrenciler, kayıt öncesi bir danışman öğretim üyesinin onayını almak zorundadırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Serbest Çalışma I 3
Güz 2017-2018 Serbest Çalışma I 3
Güz 2016-2017 Serbest Çalışma I 3
Güz 2015-2016 Serbest Çalışma I 3
Güz 2014-2015 Serbest Çalışma I 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve PSY 303 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :