DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 362 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu ders psikolojinin klinik uygulamaları hakkındadır. Dersin içeriğinde klinik değerlendirme, klinik müdahelerler, psikolojik testler, psikoterapi modelleri (psikodinamik, humanistik davranışçı, bilişsel, grup, aile vs.) ve klinik müdaheler üzerine yapılan araştırmalar üzerine yoğunlaşılacaktır. Ders sırasında incelenecek birçok klinik vaka örneği ve bunların yanı sıra ilgili film ve edebiyat eserleri, klinik psikolojinin işleyişini göstermek için kullanılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2017-2018 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Güz 2017-2018 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2016-2017 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2015-2016 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2014-2015 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar 3
Bahar 2013-2014 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar (PSY430) 3

Onkosul: PSY 301 - Lisans - En Az D
veya PSY 201 - Lisans - En AzD
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :