DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 350 Nörobilime Giriş 3 SU Kredi
Bu ders insan davranışının biyolojik temellerini odak alacaktır. Sinir işleyişleri (hücre zarı potansiyelleri, iyon kanalları, nörotransmiterler, sinapslar vb), beyindeki organizasyonun temelleri (korteks, çekirdek, aksonal yollar vb.), ana sinirsel devreler (duyusal yollar, motor sistem, limbik sistem, otonom sinir sistemi vs.) gibi konuları kapsayacaktır. Ayrıca, bu elektriksel, kimyasal ve anatomik kavramların davranış ile olan ilişkilerinin üzerinde durulacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Nörobilime Giriş 3
Bahar 2017-2018 Nörobilime Giriş 3
Güz 2017-2018 Nörobilime Giriş 3
Bahar 2016-2017 Nörobilime Giriş 3
Güz 2016-2017 Nörobilime Giriş 3
Yaz 2015-2016 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2015-2016 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2014-2015 Davranışın Biyolojik Temelleri 3
Güz 2013-2014 Davranışın Biyolojik Temelleri 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :