DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 325 Bebeklikte Gelişim 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, yaşamın ilk iki yılındaki önemli gelişimsel adımları incelemektedir. Bunların arasında algı, dil, mizaç, kişilik gelişimi; bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim sayılabilir. Ders, alandaki güncel tartışmaları ve araştırmaları kapsamaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve (PSY 320 - Lisans - En AzD
veya PSY 201 - Lisans - En AzD
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :