DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 473 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3 SU Kredi
İdeoloji ve Söylem kavramlarının anlam, ortaya çıkış ve evriminin tartışılmasından sonra bu derste Şarkiyatçılık, Milliyetçilik, Liberalizm, Muhafazakarcılık, Faşizm ve Marksizm'in yanısıra Yeni Sağ, İslamcı akımlar ve Feminizm gibi kavramlar üzerine odaklanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2012-2013 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2011-2012 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2010-2011 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2008-2009 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2007-2008 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2006-2007 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2004-2005 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2003-2004 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2002-2003 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3
Güz 2001-2002 Çağdaş Siyasal İdeolojiler 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :