DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 455 Demokrasi Teorisi 3 SU Kredi
Bu ders öğrencinin bugünkü anlamıyla demokrasi kavramı hakkında bir fikir sahibi olması ve aynı zamanda Batı Uygarlığı tarihinde bu konunun nasıl anlaşıldığını, değerlendirildiğini ve eleştirildiğini öğrenmesi amacıyla oluşturulmuştur. Öğrenciye konuyla ilgili genellikle birbiriyle çelişen tanımlamaları tanıtmanın yanında ders, gelişmekte olan demokrasi teorileri ve yönetimsel demokrasi, temsiliyet, devlet ve bireysel özgürlükler gibi konuları da içerecektir. Bu çerçevede, Demokrasi'nin çoğulculuk ve sivil toplumla ilişkisi konusuna özel önem verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2010-2011 Demokrasi Teorisi 3
Yaz 2008-2009 Demokrasi Teorisi 3
Güz 2008-2009 Demokrasi Teorisi 3
Yaz 2006-2007 Demokrasi Teorisi 3
Güz 2006-2007 Demokrasi Teorisi 3
Güz 2005-2006 Demokrasi Modelleri 3
Yaz 2002-2003 Demokrasi Modelleri 3
Güz 2002-2003 Demokrasi Modelleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :