DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 431 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3 SU Kredi
Kamu yönetimi ve kamu politikaları alanında küresel eğilimler ( OECD ve AB vurgusuyla ); devletin işlevlerini sınırlayan/ etkisizleştiren etmenler ( patronaj, kayırmacılık türleri, yolsuzluk ); politika sürecine ilişkin temel kavramlar (yönetişim, bürokratik siyaset, kurumsal analiz, araçsal yaklaşım, rasyonel-kamusal tercih ); politika oluşturma sürecinin evreleri (sorunu tanımlama, alternatif politikaların belirlenmesi, bir politikanın benimsenmesi ve meşrulaştırılması, uygulanması, değerlendirilmesi ); örnek olaylar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2017-2018 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2016-2017 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2015-2016 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2014-2015 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2013-2014 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2012-2013 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3
Güz 2011-2012 Yönetişim, Siyaset ve Kamu Politikaları 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :