DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 401 Saha Araştırma/Anket Metodları 3 SU Kredi
Bu ders siyaset biliminde uygulanan saha araştırma/anket tekniklerinin giriş düzeyinde aktarılmasını amaçlamaktadır. Öncelikle saha araştırma tekniklerinin diğer tekniklerle karşılaştırmalı olarak hangi tür sorulara cevap verebileceği ve bu teknikde belli başlı hata kaynaklarının neler olduğu tartışılmaktadır. Daha sonra bir saha araştırmasının planlama aşaması tartışılıp soru cetveli tasarımının ilkeleri üzerinde durulacaktır. Örnekleme teknikleri tartışıldıktan sonra veri analizi ve raporlama üzerinde durulacaktır. Bütün tartışmalar dersi alan öğrencilerle birlikte yürütülecek bir proje kapsamında uygulama ile örneklendirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Saha Araştırma/Anket Metodları 3
Bahar 2007-2008 Saha Araştırma/Anket Metodları 3
Bahar 2004-2005 Saha Araştırma/Anket Metodları 3
Bahar 2003-2004 Saha Araştırma/Anket Metodları 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :