DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 307 Kalkınma Siyasetleri 3 SU Kredi
Ders toplumların ve hükümetlerin kalkınma sorunlarını nasıl çözmeye çalıştıklarını inceler. Kalkınma kavramı ve değişik tarihsel kalkınma yaklaşımları üzerine kısa bir tartışmanın ardından, günümüzün kalkınma sorunları üzerine yoğunlaşır: eşitsizlik (bölüşüm politikaları ve kadın-erkek eşitsizligi dahil), ekonomik istikrarsızlık, yolsuzluk, hukuk devletinin zayıf olduğu ve yazılı olmayan kuralların yaygın olduğu siyasi yapılar, su, petrol gibi doğal kaynakların paylaşımı. Dersin son kısmında, Soğuk Savaş'ın etkileri, yabancı güçlerin günümüzdeki önemi ve küreselleşme üzerinde yoğunlaşılarak, uluslararası boyutun kalkınma siyasetini nasıl etkilediği üzerine tartışılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Kalkınma Siyasetleri 3
Güz 2014-2015 Kalkınma Siyasetleri 3
Bahar 2013-2014 Kalkınma Siyasetleri 3
Bahar 2010-2011 Kalkınma Siyasetleri 3
Güz 2009-2010 Kalkınma Siyasetleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :