DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 301 Siyasal Felsefe 3 SU Kredi
Bu derste siyaset ve felsefe arasındaki açılımlar gerek geleneksel yöntemlere başvurularak gerekse de yeni eğilimler eşliğinde irdelenecek. Geleneksel yöntem daha ziyade siyasal düşünce tarihine ve bu düşünceler arasındaki sürekliliğe ağırlık verir. Yeni açılımlar ise fenomenoloji ve yapısalcı sonrası analizlerden türemiştir. Bu derste, örneğin, siyasal yükümlülük gibi temalar çerçevesinde Plato, Locke, Hobbes, Mill, Rousseau ve Rawls'u içeren temel okumalar yapılacak. Daha sonra çalışılan tema ve kavramların evrenselliği ya da bazı kültürlere özgü olması yani göreliliği üzerine tartışmalar yapılacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Siyasal Felsefe 3
Güz 2017-2018 Siyasal Felsefe 3
Güz 2016-2017 Siyasal Felsefe 3
Güz 2015-2016 Siyasal Felsefe 3
Güz 2014-2015 Siyasal Felsefe 3
Güz 2013-2014 Siyasal Felsefe 3
Yaz 2012-2013 Siyasal Felsefe 3
Güz 2012-2013 Siyasal Felsefe 3
Yaz 2011-2012 Siyasal Felsefe 3
Güz 2011-2012 Siyasal Felsefe 3
Yaz 2010-2011 Siyasal Felsefe 3
Güz 2010-2011 Siyasal Felsefe 3
Yaz 2009-2010 Siyasal Felsefe 3
Güz 2009-2010 Siyasal Felsefe 3
Yaz 2008-2009 Siyasal Felsefe 3
Güz 2008-2009 Siyasal Felsefe 3
Güz 2007-2008 Siyasal Felsefe 3
Güz 2006-2007 Siyasal Felsefe 3
Güz 2005-2006 Siyasal Felsefe 3
Güz 2004-2005 Siyasal Felsefe 3
Güz 2003-2004 Siyasal Felsefe 3
Güz 2002-2003 Siyasal Felsefe 3
Güz 2001-2002 Siyasal Felsefe 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :