DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 250 Karşılaştırmalı Siyaset 3 SU Kredi
Bu derste karşılaştırmalı analizin temel araçları tanıtılacaktır. Karşılaştırmalı analizin odakları çok farklı olabilir. Bazen farklı siyasal rejimlerin arkaplanındaki farklı ulus-devletleşme süreçleri birbirleriyle karşılaştırılır. Karşılaştırmalı analiz örüntülerin açığa çıkartılması yolu ile yapılır. Örneğin, faşist bir siyasal rejimi yaşamış Almanya, İtalya ve Japonya'nın siyasal dönüşüm süreçlerindeki ortak örüntüler ayrıştırılarak bu dönüşüm süreçlerinin faşizme varmayan süreçlerden farkları irdelenir. Ancak bu tür analizlere aşina olmak yolu ile siyasal rejimlerin geleceği hakkında tahminlerde bulunulabilir. Karşılaştırmalı yöntem siyasal analizi mümkün kılar. Bu dersin ilk bölümünde, modern-öncesi ve modern siyasetin anlamı anlatılacak ve Batı Avrupa bağlamında en temel ulus-devletleşme süreçleri çalışılacak. İkinci kısımda bu sürecin gelişmesine eşlik eden temel siyasal ideolojiler çalışılacak. Üçüncü kısımda ise bu süreçlerin sonucunda ortaya çıkan siyasal kurumların ayırdedici özellikleri yani seçim sistemleri, siyasal partiler, güçler ayırımı gibi konular irdelenecek.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2018-2019 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2017-2018 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2016-2017 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2015-2016 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2014-2015 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2013-2014 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2012-2013 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2011-2012 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2010-2011 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Güz 2010-2011 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2009-2010 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2008-2009 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2007-2008 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2006-2007 Karşılaştırmalı Siyaset 3
Bahar 2005-2006 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3
Bahar 2004-2005 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3
Bahar 2003-2004 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3
Bahar 2002-2003 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3
Bahar 2001-2002 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3
Bahar 2000-2001 Karşılaştırmalı Siyasal Analiz 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :