DİNLE

Ders Kataloğu

PHIL 301 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders, yöntem meselesini öne çıkaran, sosyal bilimler felsefesinin ana konularına ve yaklaşımlarına bir giriş niteliğindedir. Toplum bilimlerinin yönteminin doğa bilimlerinin yöntemiyle aynı olup olmadığı; sebeplere dayanan açıklamaların nedenlere dayanan açıklamalardan farklı olup olmadığı; sosyal gerçekliğin doğası; birey-sosyal yapı ilişkisi; yöntemsel bireycilik-yöntemsel bütüncülük tartışması; sosyal bilimlerin değerlerden bağımsız olup olmadığı ve nesnellik problemi bunlar arasındadır. Derste tartışılacak genel yaklaşımlar ise pozitivizm, gerçekçilik, yorumsamacılık ve eleştirel okuldur. Bu yaklaşımlar ve sorunlar çeşitli sosyal bilim disiplinleri bağlamında örneklendirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2017-2018 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2015-2016 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2014-2015 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2013-2014 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2012-2013 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Güz 2011-2012 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Güz 2010-2011 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Güz 2009-2010 Sosyal Bilimler Felsefesi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :