DİNLE

Ders Kataloğu

IR 391 Uluslararası Ekonomi Politikası 3 SU Kredi
Bu ders uluslararası düzeyde siyaset ve ekonomi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Uluslararası ekonomi politik (UEP) piyasalarla siyasetin kesişiminde yer alır. Küresel düzeyde ekonomik ve siyasi bağlantıların yapısının analiz edildiği bu derste, devletler, çokuluslu ve yerel kurum ve organizasyonlarla sivil aktörlerin UEP´nin önde gelen süreçlerinin şekillenmesinde oynadiklari roller ele alınacaktır. Dersin temel amacı öğrencileri günümüzdeki UEP çalışmaları bağlamındaki kuramsal yaklaşımlar tartışmalar ve ampirik konularla tanıştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, önce UEP alanındaki kuramsal yaklaşımlar tartışılacaktır. Daha sonra, bu kuramsal yaklaşım ve tartışmaların ışığı altında güncel ampirik konular ele alınacaktır. Uluslararası para ilişkileri, ticaret ve sermaye hareketleri, küreselleşme ve bölgeselleşme süreçleri incelenecek konular arasındadır. Genel olarak, bu ders öğrencilerin UEP alanında kuramsal bilgi ve analitik becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2017-2018 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2016-2017 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2015-2016 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Yaz 2014-2015 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2014-2015 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2013-2014 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Bahar 2012-2013 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2011-2012 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2010-2011 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2009-2010 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2008-2009 Uluslararası Ekonomi Politikası 3
Güz 2007-2008 Uluslararası Ekonomi Politikası 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve ECON 202 - Lisans - En AzD
ve IR 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :