DİNLE

Ders Kataloğu

HUM 231 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3 SU Kredi
Bu derste, Türkçe ve İngilizce şiir ağırlıklı olarak, şiir türünde büyük eserler, hem tematik, hem de kronolojik bir çerçeve gözetilerek, çeşitli gelenek, akım, yenilik ve kültürel etkileşimleri tanıtacak şekilde karşılaştırmalı olarak işlenecektir. Eserler, şiir okuma deneyimini zenginleştirmek amacıyla şiirsel dil ve teknik açısından incelenirken, aynı zamanda tarihsel, kültürel ve siyasi arka planları ile birlikte ele alınacaktır. Şiirin dil, ses, imge ve anlatı üzerinden diğer sanatlarla akrabalığı ve şiir tercümesi meselesi üzerinde yapılacak çalışmalar derse ayrı bir boyut katacaktır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Güz 2018-2019 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Yaz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Güz 2017-2018 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Güz 2016-2017 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Güz 2015-2016 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Büyük Eserler - Şiir 3
Bahar 2013-2014 Şiirde Büyük Eserler 3
Bahar 2012-2013 Şiirde Büyük Eserler 3
Bahar 2011-2012 Şiirde Büyük Eserler 3
Bahar 2010-2011 Şiirde Büyük Eserler 3
Bahar 2009-2010 Şiirde Büyük Eserler 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.

and
Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.

and
000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.