DİNLE

Ders Kataloğu

HUM 203 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3 SU Kredi
Bu ders Osmanlı sanat ve edebiyat üretiminin, yalnızca yüksek estetik değerleri açısından değil, aynı zamanda farklı tarihsel dönem ve janrları temsil etme kapasiteleri de gözönünde bulundurularak seçilmiş sınırlı sayıda başyapıtına odaklanmıştır. Dolayısıyla her an belirli soru ve sorunlara yönelik bir yaklaşımı geliştirmek mümkün olacak; ancak çıkış noktasını daima eserlerin kendileri oluşturacak; görece "tam" ve kesintisiz bir kültür tarihi anlatımı örüp, çok daha fazla sayıda eseri bu anlatımın içine çekmek yerine, az sayıda eserden hareketle değişik arkaplanlarını genişleyen halkalar halinde incelemek tercih edilecektir. Bu tür "yakın okuma"lara tabi tutulacak kilit örneklerden bazıları, şunlar olmalıdır : İmparatorluğun 16. yüzyıldaki muzaffer ihtişamından, (1) Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camii ve külliyesi; (2) Rüstem Paşa Camii'nin duvarlarını kaplayan İznik çinileri; ve (3) Nakkaş Osman'ın gücünün doruğundaki hanedana düzdüğü görsel övgü olarak Hünername'nin minyatürleri. Sonra 18. yüzyıl başları, 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyıl başlarından, (4) bu sefer Surname-i Vehbi'den Levni'nin minyatürleri; (5) Nedim'in şiirleri; (6) Antoine-Ignace Melling'in ünlü Voyage pittoresque albümündeki haliyle Hadice Sultan'ın Defterdarburnu sahilsarayı; ve (7) Itri'nin musikisi. Bu yolla öğrencileri gerek (anıtsal dini mimari, renk ve çizginin ağır bastığı süsleme programları, kitap sanatları, yönetici seçkinler zümresinin değişken "hayat sahnesi" ve tüketim kalıpları, ya da beste usul ve makamları gibi) bir dizi ifade aracı ve tarzıyla, gerekse Osmanlı tarihinin iki ana döneminin kendine özgü iktidar ilişkileri, sosyo- ekonomik sorunları, ideolojik uyarlanmaları, dünya görüşü ve duyarlılıklarıyla tanıştırmak da mümkün olacaktır. Bu dersin mevcut "23 krediyi tamamlamış olmak" ön koşuluna ek olarak, 2015-2016 Akademik Yılı Güz Dönemi'nden itibaren "SPS 101 ve SPS 102 derslerini en az D notu ile tamamlamış olmak" şartı da eklenecektir. SPS 101 ve SPS 102 derslerini geçemeyen öğrenciler, bu dersi alamazlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2018-2019 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2017-2018 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2016-2017 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Bahar 2015-2016 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2015-2016 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Bahar 2014-2015 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Güz 2014-2015 Osmanlı Kültürünün Büyük Eserleri 3
Bahar 2013-2014 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2013-2014 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2012-2013 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2011-2012 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Yaz 2010-2011 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2010-2011 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2010-2011 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Yaz 2009-2010 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2009-2010 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2009-2010 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Yaz 2008-2009 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2008-2009 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Yaz 2007-2008 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2007-2008 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2006-2007 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2006-2007 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2005-2006 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2005-2006 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2004-2005 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2004-2005 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Bahar 2003-2004 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3
Güz 2003-2004 Osmanlı Kültürünün Önemli Eserleri 3

Onkosul: __
HUM>UNV Major Works
Yankosul: HUM 203D
ECTS Kredi: 5 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar : 23.000 kredi
Course or Test: SPS 101 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.

and
Course or Test: SPS 102 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.

and
000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.