DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 349 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3 SU Kredi
Potsdam Konferansı'ndan günümüzün globalleşme ve ABD'nin tek dünya gücü olarak ortaya çıkması sorunlarına kadar uzanan uluslararası gelişmeler içinde bir ufuk turu. İşlenecek başlıca konular : Soğuk Savaşın başlaması; NATO ve Varşova Paktı; bölgesel savaşlar (Kore, Vietnam) ve diğer krizler (Berlin, Küba, Ortadoğu'da Arap-İsrail çatışması); 1970'lerin kısmî yumuşaması; nükleer silâhsızlanma görüşmeleri ve antlaşmaları; Üçüncü Dünya ve Bloksuzluk hareketi; 1975 Helsinki Zirvesi. 1970'lerin sonlarından 1980'lere yeniden tırmanış (nükleer yığınakların tekrar hız kazanması, Grenada, Nikaragua, Afganistan ve Etyopya-Somali krizleri). SSCB'nin dağılması ve Soğuk Savaşın sonu. Yeni bir diplomatik ve askerî istikrarsızlık dönemini oluşturan faktörler : ABD'nin tek başına hareket etme eğilimi; yeni bir dünya gücü olarak Çin; bir diğer küresel oyuncu olarak AB; Rusya'nın süregelen sorunları; Üçüncü Dünya'da gözlenen "devlet çöküşü" süreçleri; global terörizm olgusu.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Güz 2016-2017 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Güz 2014-2015 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Güz 2013-2014 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Güz 2012-2013 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Bahar 2011-2012 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Bahar 2010-2011 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Güz 2008-2009 Yakın Çağ Diplomasi Tarihi II (1945-2004) 3
Bahar 2006-2007 Modern Çağın Siyasi Tarihi II (1945-2004) 3
Bahar 2005-2006 Modern Çağın Siyasi Tarihi II (1945-2004) 3
Bahar 2004-2005 Modern Çağın Siyasi Tarihi II (1945-2004) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :