DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 245 Deniz, Gemiler, İnsanlar 3 SU Kredi
Denizcilik ve gemi yapım tarihi, ekolojiler, teknolojiler, özlem ve özendiriciler, bilgi, üretim ve hayat tarzları arasındaki etkileşimlerden büyüleyici kesitler sunar. Kıyı şeritlerine yerleşen insan toplulukları, zaman içinde hem ellerindeki malzemeden yola çıkarak, hem de yanıbaşlarındaki deniz veya okyanusların arzettiği somut problemlerle başetmeye çalışarak, farklı gemi tipleri yarattılar. Karmaşık bir aygıt olarak böyle her gemi tipi, çeşitli ekonomik sektörleri kapsamına alan çok yönlü teknoloji talepleri doğurdu; aynı zamanda insanın yeryüzünde varoluşunun keşifler, rotalar, ticaret ve göçler gibi yoğun örüntülerinin bir parçası, taşıyıcısı haline geldi. Toplumsal tarih ile bilim ve teknoloji tarihinin kesişme noktasında yeralan Bu ders, bu ve benzeri temaları, beş ana gemi tipi aracılığıyla irdelemeyi amaçlıyor : bir Akdeniz kadırgası; bir 18. yüzyıl kalyonu; Çin'den çay taşıyan hızlı bir "clipper"; bir drednot; bir transatlantik -- lüks yolcu taşımacılığı çağının yaldızlı kalıntısı.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Deniz, Gemiler, İnsanlar 3
Bahar 2015-2016 Deniz, Gemiler, İnsanlar 3
Bahar 2013-2014 Deniz, Gemiler, İnsanlar 3
Bahar 2011-2012 Deniz, Gemiler, İnsanlar 3
Bahar 2009-2010 Deniz, Gemiler, İnsanlar (HIST345) 3
Güz 2008-2009 Deniz, Gemiler, İnsanlar (HIST345) 3
Bahar 2005-2006 Deniz, Gemiler, İnsanlar (HIST345) 3
Bahar 2004-2005 Deniz, Gemiler, İnsanlar (HIST345) 3
Bahar 2003-2004 Deniz, Gemiler, İnsanlar (HIST345) 3
Güz 2002-2003 Deniz, Gemiler, İnsanlar (HIST345) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :