DİNLE

Ders Kataloğu

HIST 191 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 SU Kredi
Türk çağdaşlaşmasının siyasal hayatı, ekonomisi ve sosyolojisine ilişkin bu temel, kapsamlı alan tanımlaması, 17. ve 18. yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun maruz kaldığı baskılar ile yönetici zümrenin tutucu ve reformcu kanatları arasında baş gösteren boy ölçüşmelerden geçerek, III. Selim ve II. Mahmud dönemlerinde Babıâli'nin yüzyüze geldiği sorunları irdeliyor. 19. yüzyıl Türkiye'sinin uzun ve çırpınışlı trajedisi, başlıca şu başlıklar altında inceleniyor: Giderek küçülme ve geri çekilme sürecinin yarattığı yoğun umutsuzluk; dönemin Büyük Devletleri ile Balkan milliyetçilikleri arasındaki karmaşık ilişkiler; yukarıdan aşağı modernizasyonun başlangıcı ve zamanla genişleyen gündemleri; 1830'lu, 1850'li ve 1870'li yılların büyük buhranlarında siyasi ve iktisadî faktörler iç ve dış güçlerin etkileşimi; hukuk, yönetim, eğitim, maliye ve ekonomi alanlarının yeniden yapılandırılması; Tanzimat ikiliklerinin doğurduğu "eski düzen" kargaşası; Osmanlıların modernleşme ve modern olarak kabul edilme (dolayısıyla, Avrupa devletler sistemine dahil olma) özlemi; bir hukuk devletinin giderek uç vermesi; Birinci Meşrutiyet'in başarısız liberalizminin, yerini, Abdülhamid döneminin otoritarizmine bırakması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2018-2019 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2017-2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2017-2018 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2016-2017 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Yaz 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2015-2016 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Yaz 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2014-2015 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2013-2014 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Yaz 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2012-2013 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2011-2012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2011-2012 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2010-2011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2010-2011 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2009-2010 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Bahar 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2008-2009 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2007-2008 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2006-2007 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2005-2006 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2
Güz 2004-2005 İnkılap Tarihi I 2
Güz 2003-2004 İnkılap Tarihi I 2
Güz 2002-2003 İnkılap Tarihi I 2
Güz 2001-2002 İnkılap Tarihi I 2
Güz 2000-2001 İnkılap Tarihi I 2
Bahar 1999-2000 İnkılap Tarihi I 2
Güz 1999-2000 İnkılap Tarihi I 2

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 3 ECTS (4 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :