DİNLE

Ders Kataloğu

HART 293 Çağdaş Sanat 3 SU Kredi
Ders, dünyanın siyasi, sosyal ve teknolojik gelişmeleriyle birlikte 1960'lardan 1990 yılların sonuna kadar çağdaş sanatın ana akımlara genel bir bakış niteliğindedir. 1960lar/ 1970ler Amerikan ve Avrupa sanat hareketleri karşılaştırmalı ele alınacak, 1980ler Post-Modern dönem sanatı araştırılacaktır. Ders, daha sonra 1990lı yılların Global sanat uygulamaları, sanatsal ve sosyal gerçekler içinde yaşanan gelişmeleri, etkileri üzerinde duracaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Çağdaş Sanat 3
Bahar 2015-2016 Çağdaş Sanat 3
Bahar 2014-2015 Çağdaş Sanat 3
Bahar 2013-2014 Çağdaş Sanat 3
Bahar 2012-2013 Çağdaş Sanat 3
Bahar 2011-2012 Çağdaş Sanat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :