DİNLE

Ders Kataloğu

HART 292 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3 SU Kredi
Bu ders, Batı sanat dünyasında 19. Yüzyıl sonundan günümüze uzanan süreçte yaşanan sanat tarihsel gelişmeleri, Empresyonizm, Kübizm, Ekspresyonizm, Soyut Sanat, Pop, Minimalizm, Kavramsalcılık gibi belli başlı akımlar etrafında ele alır. Sanatsal ifadeyi etkileyen tarihsel ve kültürel bağlamlar etrafında, resim ve heykelden performans, enstalasyon ve katılımcı pratiklere uzanan bir çeşitlilikle avangard kavramının anlamı ve görsel ifadesi irdelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2018-2019 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2017-2018 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2016-2017 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2015-2016 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2014-2015 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2013-2014 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2012-2013 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2011-2012 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2010-2011 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2009-2010 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Bahar 2008-2009 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2007-2008 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2006-2007 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Bahar 2005-2006 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2005-2006 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2004-2005 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2003-2004 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2002-2003 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2001-2002 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3
Güz 2000-2001 Modern Sanattan Çağdaş Sanata 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :