DİNLE

Ders Kataloğu

HART 213 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3 SU Kredi
Ders, farklı temsil kuramları bağlamında fotoğrafın ve hareketli görüntünün ortaya çıkış sürecini, gelişmesini ve koşullarını ele alacak, bu konuda yerleşik yaklaşımları gözden geçirecektir. Fotoğrafın ve filmin doğuşunu hazırlayan süreçler ve ortaya çıktıklarında onların yeni olmasını sağlayan izlenimler dersin ele alacağı konular arasındadır. Bu sürecin çağdaş dünyada ve kültürde tuttuğu yer, iki alanın farklılığı ve ortak kesişme noktalar görüntü üretiminde kullandığı benzer yaklaşımlar derste irdelenecek, bu çalışmalarda farklı değerlendirmelerden yararlanılacak, görsel malzeme yoğun bir biçimde kullanılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3
Bahar 2014-2015 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3
Güz 2013-2014 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3
Güz 2012-2013 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3
Güz 2011-2012 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3
Güz 2010-2011 Fotoğraf ve Hareketli Görüntü Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :