DİNLE

Ders Kataloğu

ECON 301 Ekonometri 3 SU Kredi
Basit doğrusal regresyon, en küçük kareler, genelleştirilmiş en küçük kareler (GEK); uyumun iyiliği; tahmin, çıkarım, güven aralıkları ve hipotez testi; iktisat teorisi ve deneysel modelleme, ekonometri paket programlarına giriş.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Ekonometri 3
Güz 2019-2020 Ekonometri 3
Bahar 2018-2019 Ekonometri 3
Güz 2018-2019 Ekonometri 3
Yaz 2017-2018 Ekonometri 3
Güz 2017-2018 Ekonometri 3
Yaz 2016-2017 Ekonometri 3
Güz 2016-2017 Ekonometri 3
Yaz 2015-2016 Ekonometri 3
Güz 2015-2016 Ekonometri 3
Yaz 2014-2015 Ekonometri 3
Güz 2014-2015 Ekonometri 3
Yaz 2013-2014 Ekonometri 3
Güz 2013-2014 Ekonometri 3
Yaz 2012-2013 Ekonometri 3
Güz 2012-2013 Ekonometri 3
Yaz 2011-2012 Ekonometri 3
Güz 2011-2012 Ekonometri 3
Yaz 2010-2011 Ekonometri 3
Güz 2010-2011 Ekonometri 3
Yaz 2009-2010 Ekonometri 3
Güz 2009-2010 Ekonometri 3
Yaz 2008-2009 Ekonometri 3
Güz 2008-2009 Ekonometri 3
Yaz 2007-2008 Ekonometri 3
Güz 2007-2008 Ekonometri 3
Yaz 2006-2007 Ekonometri 3
Güz 2006-2007 Ekonometri 3
Güz 2005-2006 Ekonometri 3
Güz 2004-2005 Ekonometri 3
Güz 2003-2004 Ekonometri 3
Güz 2002-2003 Ekonometri 3
Güz 2001-2002 Ekonometri 3

Onkosul: MATH 306 - Lisans - En Az D
ve ECON 204 - Lisans - En AzD
Yankosul: ECON 301R
ECTS Kredi: 7 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :