DİNLE

Ders Kataloğu

CULT 341 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar 3 SU Kredi
Kadınlık ve erkeklik hakkındaki fikirlerimizi nereden ediniriz? Bu fikirler tarihsel olarak ve farklı toplumlar arasında ne tür değişiklikler gösterirler? Bu dersin amacı, bu ve buna benzer sorular aracılığıyla Türkiye'de ve dünyanın başka yerlerinde toplumsal cinsiyet ve cinselliğin siyasi, iktisadi, bilimsel ve kültürel pratik ve söylemlerle ilişkisini incelemektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar 3
Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar 3
Bahar 2018-2019 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar 3
Bahar 2017-2018 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar 3
Bahar 2016-2017 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar 3
Güz 2015-2016 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar 3
Güz 2014-2015 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar (CULT242) 3
Güz 2012-2013 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar (CULT242) 3
Bahar 2005-2006 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar (CULT242) 3
Bahar 2003-2004 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar (CULT242) 3
Güz 2001-2002 Cinsiyet Mitleri: Kadınlar ve Erkekler Üzerine Kültürel Kuramlar (CULT242) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :