DİNLE

Ders Kataloğu

ANTH 255 Yerel Kültürler, Global Güçler 3 SU Kredi
Bu dersin konusu yeni dünya düzeni/düzensizliğinin arkasında yatan global güçler ve bunların farklı yerellikler üzerindeki eşitsiz etkileri olacaktır. Bir yandan yeni global ekonominin belkemiğini oluşturan kurumlar (örneğin IMF ve Dünya Bankası), global bir bilinç kazandırma yolunda çalışmalar yapan uluslararası sivil toplum kuruluşları (örneğin Greenpeace) ve globalleşmenin kendileri üzerindeki etkilerini sorunsallaştıran yerel örgütlenmeler hakkında bilgi edinilirken, bir yandan da bu süreç içerisinde değişen zaman ve mekan anlayışlarının kuramsal açılımları üzerinde durulacaktır. Öğrencilerden globalleşmenin farklı alanlardaki (ekolojik, ekonomik, sosyal, siyasi, kültürel) etkileri ve bunlar karşısında oluşan yerel, ulusal veya global düzeydeki tepkiler üzerine araştırma yapmaları beklenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2018-2019 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2015-2016 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2014-2015 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2013-2014 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2012-2013 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2011-2012 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2008-2009 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2007-2008 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2006-2007 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2005-2006 Yerel Kültürler, Global Güçler 3
Bahar 2001-2002 Yerel Kültürler, Global Güçler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :