Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

VIS 512 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3 SU Kredi
Müzeler ve Güncel Sanatlar dersi, kültürleraşırılık, yeni güncel sanatsal müdahale formları ve nesnenin giderek artan maddesizliği gibi olgulardan dolayı müzeler ile güncel sanat arasındaki ilişkide ortaya çıkan küratörlük sorunlarına odaklanacaktır. Ders küratöryel yaklaşımları, sanatçıların yüzleştiği zorlukları ve estetiklerini karşılaştırarak 20. yüzyılın sonundan 21. yüzyıla güncel sanat eserlerinin analitik bir tarihini sunacaktır. 20. yüzyılın başı ve ortasından gelen ana sanat akımlarının etkisi geç 20. yüzyıl sanatıyla, güncel görsel uygulamalar ve güncel dijital kültürle karşılaştırılacaktır. Öğrenciler küratörlük ve sanat uygulamalarını kavramanın yanısıra, estetik dağarcık ile güncel sanat ve küratörlük uygulamalarına ilişkin uygulama temelli ve teorik konularla tanışacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3
Bahar 2012-2013 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3
Bahar 2010-2011 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3
Bahar 2009-2010 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3
Bahar 2008-2009 Müzeler ve Güncel Sanatlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :