Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

VA 543 Tasarım ve Tarih 3 SU Kredi
Güzel Sanatlar ve Bilim arasındaki geleneksel sınırları aşarak ilerleyen Tasarım Displinleri, teknolojik gelişimlerin içselleştirilmesi ve kullanıma yönelik nesnelerin şekil ve işlev ilişkilerinin irdelenmesi arasındaki gelgitini sürdürmektedir. Bu derste, temel tasarım olgusunun en başlıcaları arasında yer almakta olan tipografik tasarımdan hareketle tasarım tarihinin kapsamlı bir değerlendirmesi, displinlerarası yapının irdelenmesine öncelik verilerek, işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :