Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 515 Bellek ve Dikkat Alanında Seçilmiş Konular 3 SU Kredi
Bu ders dikkat ve bellek arasındaki etkileşimlerdeki en son gelişmeleri inceler. Dersin kapsamında, dikkatin yönlendirilmesinde belleğin rolü, belleğin kodlanması, manipülasyonu, saklanması ve geri çağrılmasında dikkatin rolü ele alınmaktadır. Dersin amacı, bellek ve dikkat arasındaki etkileşimler hakkındaki en güncel bilgileri sunmak ve ilgili araştırmaları eleştirel olarak değerlendirme becerisini kazandırmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Bellek ve Dikkat Alanında Seçilmiş Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :