Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

PSY 501 Psikoloji Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, psikolojik bilimler alanında gerçekleştirilen en güncel araştırmaları incelemektir. Öğretim üyeleri sırayla, kendi uzmanlık alanlarında en yeni trendleri, güncel araştırma eğilimlerini ve hararetli tartışmaları yansıtan makaleleri öğrencileriyle birlikte tartışırlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Psikoloji Bilimlerinde Güncel Yaklaşımlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :