Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 555 Türk Dış Politikası 3 SU Kredi
Bu derste öğrencilere Türk dış politikasının ana prensipleri ve dönüm noktaları aktarılacaktır. Neorealist kuram çerçevesinde düzenlenen derste II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası Türk dış politikasını etkileyen faktörler incelenecek ve Türkiye'nin Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve Ortadoğu sistemi içindeki yeri irdelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2019-2020 Türk Dış Politikası 3
Güz 2018-2019 Türk Dış Politikası 3
Güz 2016-2017 Türk Dış Politikası 3
Güz 2015-2016 Türk Dış Politikası 3
Güz 2014-2015 Türk Dış Politikası 3
Güz 2013-2014 Türk Dış Politikası 3
Güz 2011-2012 Türk Dış Politikası 3
Güz 2009-2010 Türk Dış Politikası 3
Güz 2007-2008 Türk Dış Politikası 3
Güz 2006-2007 Türk Dış Politikası 3
Güz 2005-2006 Türk Dış Politikası 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :