Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 536 Sosyal Simülasyon Yöntemlerine Giriş 3 SU Kredi
Bu ders sosyal bilimlerde bilgisayar model ve simulasyonlarInIn geliştirilmesi, kullanImI ve incelenmesi üzerinde durmaktadIr. Ders üc ana tema üzerine kurulmuştur: (1) Lisansüstü seviyede sosyal bilimlerde bilgisayar benzetim (simulasyon) kavramlarI, prensipleri ve modelleme yöntemleri ile karmaşIk sistemler teorilerinin sosyo-teknik, sosyo-kavramsal ve sosyo-kültürel olgulara (e.g., uyuşmazlIk cözümü, politika bilimi, uluslarasI ilişkiler, ekonomi) uygulanmasI, (2) akIllI etmen yönelimli modelleme yöntemleri vasItasIyla sosyal sistem benzetimlerin geliştirilmesi ve incelenmesi, (3) bilgisayar modelleri ve simulasyonlarI yardImIyla araştIrma varsayIm ve kuramlarInIn geliştirilmesi ve test edilmesi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :