Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

POLS 521 Temsiliyet ve Kimlik Politikaları 3 SU Kredi
Bu ders kültürel pratikler bağlamında temsiliyet ve kimlik meseleleri üzerinde duracaktır. Ders, özellikle siyasal ve kültürel alanlarda meydana gelen kimlik oluşum ve değişim süreçlerine değinecektir. "Temsiliyet", dar bir çerçevede anlaşıldığı şekliyle seçimlerle ilgili ya da kurumsal bir temsiliyet kavramına karşılık gelmemektedir. Bu kavramla temsiliyetin kültürel ve sembolik (siyasal ve kurumsal sonuçları da olan) yönleri anlatılmaktadır. Bu nedenle, çokkültürlülük, farklılık siyaseti ve post- modernizm yaklaşımları, feminizm, erkeklik, sürrealizm ve pornografi kavramlarının yanı sıra ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2005-2006 Temsiliyet ve Kimlik Politikaları 3
Güz 2002-2003 Temsiliyet ve Kimlik Politikaları 3
Güz 2001-2002 Temsiliyet ve Kimlik Politikaları 3
Bahar 2000-2001   3
Güz 2000-2001   3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :