Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

ORG 627 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular I 3 SU Kredi
Bu dersler ilgili alana ilişkin seçilmiş konular ya da bakış açıları üzerine kurulmaktadır. Amaç, seçilen konularda ya da kuramsal yaklaşımlarda daha derin bir kavrama ve değerlendirme olanağı sağlamaktır. Öğrencilerden beklenen, seçilen konuların bu güne kadarki gelişimini ve halihazırdaki konumunu en geniş biçimde kavrayarak gelecekteki çalışmalarını yönlendirmeleri ve araştırma gündemlerini oluşturmalarıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular I 3
Güz 2015-2016 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular I 3
Güz 2012-2013 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular I 3
Güz 2008-2009 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular I 3
Güz 2006-2007 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular I 3
Güz 2001-2002 Örgüt İncelemelerinde Seçilmiş Konular (GSM617) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :