Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

OPIM 611 Matematiksel Proglamlama 3 SU Kredi
Bu ders matematiksel programlama teori ve tekniklerini içerir. Doğrusal programlama ve ilgili konular, tam sayı programlama ve şebeke analizi üzerinde durulan temel konulardır. Amaç, gerçek hayatta ortaya çıkan sorunlara yönelik matematiksel modellerin geliştirilmesi ve bunların çözüm ve uygulamalarında etkin yöntemlerin oluşturulması için gerekli kuramsal altyapıyı sağlamaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 12 ECTS (12 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :