Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

NT 546 İleri Malzeme Karakterizasyon 3 SU Kredi
Seçmeli bu ders öğrencilere ileri malzeme karakterizasyon tekniklerini ve bu kapsamda çalışma prensiplerini, cihazları ve örnekler üzerinden uygulama alanlarını öğretecektir. Bu derste işlenecek tekniklerden bazıları odaklanmış yükün demeti, nükleer manyetik rezonans ve raman spektroskopisidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS (6 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :