Facebook
DİNLE

Ders Kataloğu

MGMT 550 Strateji Yönetimi 3 SU Kredi
Bu konuda katılımcılara stratejik düşünme ve eylem konularında bir çok farklı yaklaşım ve perspektif tanıtılmaktadır. Stratejiyi plan, konumlanış, algılama ve model olarak farklı perspektiflerden değerlendirmek yönetim eyleminin geliştirilmesinde önemli adımları oluşturur. Konular katılımcıların getireceği farklı deneyimlerle ele alınacak ve kavramsal bir çerçeveye oturtulacaktır. Söz konusu dört perspektif, strateji oluşturma sürecinin, stratejiyi uygulama süreciyle ilişkisi çerçevesinde geliştirilmektedir. Böylece düşüncenin eyleme dönüşümü daha iyi anlaşılabilmektedir. İşletme, iş, rekabet ve yönetim işlevleri alanlarına yönelik strateji örnekleri incelenecek ve özellikle yeni iş geliştirme konusuna değinilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2008-2009 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2006-2007 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2004-2005 Strateji Yönetimi 3
Yaz 2003-2004 Üretim Stratejisi (GSM529) 3
Yaz 2002-2003 Üretim Stratejisi (GSM529) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :