DİNLE

Ders Kataloğu

MFIN 501 Finansın Temelleri 1.5 SU Kredi
Bu derste finans alanının temel konuları üzerinde durulacaktır. Ders, ögrencilere öncelikle bilanço ve gelir tablosu gibi şirketlerin finansal raporlarını tanıtır. Paranın zaman değeri, net şimdiki değer analizi ve iskontolu nakit akışı analizi ile devam eder. Bu teknikler kullanılarak şirketlerin hisse senedi ve tahvillerinin fiyatlaması öğretilir. Sermaye yatırım kararlarının nasıl alındığı da ders planı içindedir. Ders, risk ile getiri arasındaki bağlantıyı açıklayan sermaye varlığı fiyatlama modelinin anlatımı ile son bulur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2017-2018 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2016-2017 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2015-2016 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2014-2015 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2013-2014 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2012-2013 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2011-2012 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2010-2011 Finansın Temelleri 1.5
Güz 2009-2010 Finansal Yönetim 1 1.5
Güz 2008-2009 Finansal Yönetim 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 5 ECTS (5 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :